top of page

Johannes åpenbaring, en samtidsvisjon

Bibelhelg med Hans Johan Sagrusten

Foto Dan Aksel Jacobsen 2022 Lom stavkyrkje.jpg

En samtidsvisjon

“Openberringa vil riste i oss. Ho vil dengje likesæla ut av oss” skriver Sagrusten i boka si om åpenbaringen. Åpenbaringen handler ikke bare om fjern fortid eller framtid, men om oss.

Bibelens vanskeligste bok?

Kristne gjennom alle tider har lest Johannes åpenbaring og undret seg. Hva betyr alt dette? Når skal det skje? Midt i alt dette underlige formidler Johannes gjenkjennelige bilder og bruker bibelens enkleste språk. Kanskje er dette lett å overse midt i alt som virker fremmed?

 

Bibelhelg - for hele familien

Om du er barn eller voksen har ikke noe å si! Du er ønsket! Derfor har vi to barnesamlinger. Vi ønsker også, å spise sammen (lørdag) og feire nattverd sammen (søndag).

Program

Lørdag, Granly

17:00  “Hva er det å være Kristi kirke i Åpenbarigen?”                Barneopplegg i gymsalen

18:00 Pizza

19:00 “Å bevare håpet midt i en vanskelig verden”

Søndag, Misjonshuset

11.15 Gudstjeneste og barneopplegg, nattverd og kirkekaffe. “Hvordan møter Jesus oss i Åp.”

Hans Johan Sagrusten

Hans Johan har arbeidet som prest i både Den Norske Kirke og i DELK, han har også arbeidet med oversettelse av Bibelen og som bibelbrukskonsulent. Han har gitt ut flere bøker om Bibelen og om hvordan vi kan lese Bibelen, senest “Johannes openberring, ein samtidsvisjon”.

bottom of page