Ungdomskor

1. mars 2020 startet vi kor for ungdommer i Tønsberg sammen med DELK Granly og Eik kirke (DNK). Vi øver på Granly (Klipperveien 1, på Eik) annenhver søndag kl 17.30-20.00. Vi avslutter alltid med kveldsmat. Vi har 5 voksne ledere i koret som har ansvar for kor, band og øvrig administrasjon og kveldsmat og DELK, Misjonshuset og Eik kirke er representert i ledergruppa. 

Koret har en egen facebookside. Søk opp "Ungdsomskor Tønsberg" så finner du den. 

MISJONSHUSET
TØNSBERG
ADRESSE

Tønsberg Misjonssamband

Svend Foyns gate 19

3112 Tønsberg

FØLG OSS GJERNE PÅ FACEBOOK FOR Å SE HVA SOM SKJER
  • Facebook - White Circle

© 2019 Misjonshuset Tønsberg