top of page

Tro i hjemmet

Økt smittespredning og restriksjonene det medfører gjør at vi ikke kan komme sammen i misjonshuset de første søndagene i januar​. Disse søndagene kommmer vil til å lage film med andakt og sang, og her på sida legger vi ut et opplegg som familiene kan følge hjemme. Gud kan møte oss nå også! Dersom du ønsker å gå rett til filmen kan du gjøre det her: https://youtu.be/iWHTp5PpCJA

Forberedelser

Finn fram og gjør klart det du trenger for å gjennomføre samlinga. Les kjapt igjennom og tenk over hva som er naturlig i din familie. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å be sammen? Tenk på hvordan dere sitter.

Forslag til utstyr: 3 lys, fyrstikker/lighter, bibel. (Noen av aktiviteten under «Lær utenatt vil kreve mer forberedelser») 

Tenk gjerne ut noe koselig å gjøre sammen etterpå.

Før videoen

Lystenning og bønn 

Tenn lys for Gud, Jesus og den Hellige Ånd.  

Bønn. Les bønnen under, eller be en fri bønn om det er mer naturlig.  

«Kjære Gud. Takk for at du har skapt oss og vil være vår Far. Kjære Jesus. Takk for at du døde for oss og gir oss evig liv. Kjære Hellige Ånd. Takk for at du er sammen med oss og lærer oss om Jesus.»  

Bibeltekst 

Les bibelteksten. Slå gjerne opp i bibelen og les derfra. 

Salme 23,3-4: Han gir meg nytt liv.
          Han fører meg på rettferdighets stier
          for sitt navns skyld.
          
     4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
          frykter jeg ikke noe ondt.
          For du er med meg.
          Din kjepp og din stav,
          de trøster meg. 

Etter videoen

 

Samtale 

Bruk litt tid på å snakke om det dere har lest, og spør gjerne barna om det er noe de tenkte på mens dere leste. Her følger noen forslag til samtaleemner om dere trenger litt hjelp til å komme i gang:

 • Hvordan har du hatt det den siste uka?

 • Sonja fortalte hvordan israelittene var klemt mellom havet og egupterne. Hvordan tror du det var for israelittene å høre at de skulle være stille og at Gud skulle kjempe for dem.

 • Hvordan synes du det er å stole på Gud? Er det noe som er forandra når det gjelder tilliten til Gud nå som ting er annerledes enn de pleier?

Lær utenatt 

Lær utenatt,  sammen. (Forslag til hvordan det kan gjøres under) 

 • Salme 37,5: Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Forslag til bibellæring henta fra ForeLdreboka av Jorunn Singstad Djupvik 

 1. Ball-lek  

Dere trenger en ball, eller noe annet å trille med 

Sitt i en ring på gulvet og ha en ball eller noe annet å trille med. Den som har ballen sier første vers i bibelordet, triller ballen videre til neste som sier neste ord osv. Hvis noen ikke husker ordet, er det lov å si «pass» og sende det videre. 

 1. Stafett 

Dere trenger skrivesaker, saks, snor og klesklyper 

Del opp bibelverset og skriv det på lapper to ganger (så det blir sett) og bland lappene godt. Spenn opp ei snor i den ene enden av rommet, og sett en kurv med klesklyper under. Del inn i to lag. De stiller seg i andre enden av rommet med hver sin ordbunke. (Ordene skal være blandet.) Første deltaker på hvert lag skal finne det første ordet i bibelverset, springe bort til snora og feste det med ei klesklype, springe tilbake og sende andre deltaker avgårde med andre ord osv. Det første laget med rett vers på snora vinner. 

Be sammen 

 

Var det noe som dukket opp i samtalen?  

Alle deler ting de er opptatt av, som de ønsker at skal bli bedt for. Barn er ofte frimodige på å be, men dersom dette er uvant for dem, kan man spørre barna om de vil være med å be, eller om den voksne ber selv. 

Avslutt med å be for den ved siden av. Enten fritt eller slik: «Kjære Gud, vi takker deg for …! Vi ber om at du må velsigne ham/henne, og la han/henne være til velsignelse for andre!» (Gjør det enklere for de minste: «Kjære Gud, velsign …!» Eller de kan tegne et kors på sidemannen..) 

Lek/gøy - sammen som familie 

 

Forslag til aktivitet etterpå

Tenk ut noe som din familie synes er gøy! Er dere ikke så glad i lek, går det an å forberede et godt måltid kanskje? Her er noen tips til lek: 

 • Kortspill/uno 

 • Brettspill 

 • «Tampen brenner». Gjem en ting på en plass i huset. De som skal lete kan spørre om det er fugl (gjemt høyt opp), frosk (midt i mellom) eller fisk (ned mot gulvet). Om noen nærmer seg gjenstanden, sier du «tampen brenner på …!» 

 • Tegne 

 • Perle 

 • Bygge lego/duplo 

 • Bake 

bottom of page