top of page

Følge Jesus og fremelske hans verdier

 

Da Jesus kalte sine første disipler sa han: "Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!" Mark 1,17. Det står at de forlot fiskebåten og fulgte han. Dette er like aktuelt for oss i dag og det er et kall vi deler med våre kristne brødre og søstre over hele verden. Når vi følger Jesus vil han utruste oss og dyktiggjøre oss til den tjenesten vi har fått både i vår hverdag og i vårt fellesskap.

 

Vi ønsker å ha fokus på de verdier Jesus stod for. Noen av disse skisserer vi her:

Sannhet - vi ønsker å snakke sant om Guds ord og sant om livet.

Omsorg - vi ønsker å ha Jesus som forbilde i måten vi møter mennesker på.

Kjærlighet - Vi tror at om vi blir i Jesu kjærlighet vil hans kjærlighet virke gjennom oss og prege oss og våre omgivelser. Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Joh 15,9 

Jesu bønneliv - vi er kalt til å ha nært fellesskap med Gud og med hverandre. Vi oppfordrer alle til å bli med i et mindre fellesskap hvor vi kan løfte fram hverandre og opppmuntre hverandre til å bruke tid i bønn.

Tid til hvile - "Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!" utdrag fra Mark 6, 31. Jesus oppfordret disiplene til å hvile, og han hvilte selv når han trengte det. Vi ønsker å løfte fram søndagen som vår hviledag. En dag for fellesskap med andre kristne brødre og søstre, en annerledesdag etter en travel uke, en dag hvor vi kan være sammen og få påfyll til eget trosliv. 

Kors_nettsiden ferdig.png
bottom of page