Bønnesamling

Hver mandag kl 19-20 samles vi og ber sammen. Vi legger arbeidet på huset framfor vår treenige Gud og vi kan komme med andre ting vi måtte ha på hjertet. 

Vi tror det er stor kraft i bønn og at bønn kan være med på å forvandle liv. Jesus ba selv, og viste oss hvordan vi skulle be. Dette kan også være med på å gjøre visjonen vår levende - vi følger Jesus gjennom å be for hverandre, Misjonshuset, Tønsberg og misjonærene våre blant annet. 

I Bibelen står det:

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 

Fil 4,

Fra høsten 2020 har vi bønnesamlinger og bibellesing samme dag. Du kan selv velge om du vil delta på begge eller komme på en av dem. Merk at bønnesamlinger er hver mandag, bibellesingen er annenhver mandag.