top of page

Vi ønsker å:

Følge Jesus

og

fremelske

hans verdier

Vi ønsker at visjonen vår skal gjennomsyre alt vårt arbeid, både det som skjer her på huset men også hjemme i hverdagen hos oss som hører til forsamlingen. 

Vi er en kristen misjonsforsamling tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi har gudstjenester på søndager kl 11.00.

Du er varmt velkommen!

Forsamlingen vår er for alle generasjoner og har søndagsskole for barna hver søndag. Første søndag i måndeden har vi storfamiliesamling som er tilrettelagt for voksne og barn sammen. Tredje søndag i måneden har gudstjeneste ekstra fokus på misjon.

Det skjer mange aktiviteter knyttet til huset i løpet av uka, les mer om hva som skjer her eller følg oss på Facebook for oppdatert informasjon. 

HVA VI GJØR

Vi feirer gudstjeneste på søndager. Vi samles og hører Guds ord, synger og ber. To ganger i måneden deler vi nattverd sammen.

 

Av talere bruker vi frivillige forkynnere fra vår egen forsamling, eller fra Region Øst (NLM) eller andre kirker eller kirkesamfunn.

Vi har et stort fokus på å skape kontakt og relasjoner på tvers av generasjoner, og har et sosialt møtepunkt med kirkekaffe etter hver gudstjeneste.

 

Tre ganger i semesteret inviterer vi til felles tacomiddag for folk i alle aldre med aktiviteter for barn og voksne. 

Vi driver barne - og tweensarbeid og vi har barnekor for barn i alderen 5-12 år. 

Aktiv onsdag er en gruppe voksne som samles onsdager annenhver uke. Her utføres aktiviteter i forbindelse med arbeid som gir inntekt til misjonshuset.

Vi ønsker å oppfordre alle i fellesskapet til å bli med i en bibelgruppe eller et annet mindre fellesskap. Ta kontakt med vår ansatte eller styreleder dersom du ønsker å bli med i en bibelgruppe eller et annet mindre fellesskap!

Så godt som hele arbeidet vårt drives av frivillighet, som er selve bærebjelken i arbeidet vårt. Vi har fra 1. januar 2021 ansatt Johan Leirvik som Menighetsutvikler. Han vil lede forsamlingen, bistå styret med administrative oppgaver og er en viktig ressurs i samarbeidet med de frivillige.

VERDEN FOR KRISTUS

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND ER EN OVER 100 ÅR GAMMEL MISJONSORGANISASJON MED FOKUS PÅ MISJON I ANDRE LAND. VI HAR NÆR KONTAKT MED MISJONÆRER, 

OG VI LØFTER MISJON FRAM FOR HVERANDRE OG FOR GUD. 

FOR MER INFORMASJON OM NLM, KLIKK HER

bottom of page