top of page

Misjonshuset

Misjonshuset ligger i Svend Foyns gate 19, sentralt i Tønsberg. Her har vi hold til siden våren 1996. Selv om vi har ordet "huset" i navnet på menigheten er det viktigste med huset det som skjer der, og vi er glade for å ha et godt og funksjonelt bygg som fylles med liv og røre på søndagene og ellers i uka! 

Altertavle

Altertavle på Misjonshuset Tønsberg Misjonssamband

"Altertavlen" vår er malt av Bjørn Thorbjørnsen og framstiller tre sider ved livet som kristen. Bildet til venstre er av Jesus på korset. Grunnlaget for vår tro er at Jesus er død og oppstanden for oss. 

"For Kristus selv led for synder,
         én gang for alle,
         den rettferdige for urettferdige,
         for å føre dere fram til Gud.
         Med kroppen døde han,
         men ved Ånden ble han gjort levende"

1 Peters brev 3,18 

Bildet i midten fremstiller "tro, håp og kjærlighet" i form av en fredsdue, for tro og håp, og hjertet, for kjærligheten. 

"Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
         Men størst blant dem er kjærligheten."

1 korinterbrev 13,13

I Guds ord finner vi også håpet om at Jesus skal komme igjen og skape alt nytt i en tilværelse uten tårer og smerte. Bildet til høyre framstiller skapelsen av en ny himmel og en ny jord og at det gamle forgår. 

"Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer."

Johannes åpenbaring 21,1

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

bottom of page