top of page

Vi ønsker å:

Følge Jesus

og

fremelske

hans verdier

Vi ønsker at visjonen vår skal gjennomsyre alt vårt arbeid, både det som skjer her på huset

men også hjemme i hverdagen hos oss som hører til forsamlingen. 

Vi er en kristen misjonsforsamling tilknyttet Misjonssambanbdet.

Vi har gudstjenester på søndager kl 11.15. Vi samles og hører Guds ord, synger og ber.

Du er varmt velkommen!

Forsamlingen vår er for alle generasjoner og har søndagsskole for barna hver søndag.

Første søndag i måndeden har vi storfamiliesamling som er tilrettelagt

for voksne og barn sammen.

En søndag i måneden feirer vi nattverd.

Det skjer mange aktiviteter knyttet til huset i løpet av uka, les mer om hva som skjer her eller følg oss på Facebook for oppdatert informasjon. 

Av talere bruker vi frivillige forkynnere fra vår egen forsamling, eller fra Region Øst (Misjonssambandet) eller andre kirker eller kirkesamfunn.

Vi har et stort fokus på å skape kontakt og relasjoner på tvers av generasjoner, og har et sosialt møtepunkt med kirkekaffe etter hver gudstjeneste.

Vi driver barne - og tweensarbeid og vi har barnekor for barn i alderen 5-12 år. 

Aktiv onsdag er en gruppe voksne som samles onsdager annenhver uke. Her utføres aktiviteter i forbindelse med arbeid som gir inntekt til misjonshuset.

Vi ønsker å oppfordre alle i fellesskapet til å bli med i en bibelgruppe eller et annet mindre fellesskap. Ta kontakt med vår ansatte eller styreleder dersom du ønsker å bli med i en bibelgruppe eller et annet mindre fellesskap!

Så godt som hele arbeidet vårt drives av frivillighet, som er selve bærebjelken i arbeidet vårt. 

bottom of page